دکتر میرزایی سرپرست سازمان همیاری شهرداری های لرستان از واحد سنگ شکن، و کارخانه آسفالت معدن تجره غربی، انبار کمالوند و ماشین آلات بازدید کرد.

b_300_0_16777215_00_images_5fce8943-28e3-4a96-bc2b-66855df3a030.jpg

b_300_0_16777215_00_images_4df65288-44df-4d86-8a94-431db235446f.jpg

b_300_0_16777215_00_images_add1473a-9f8e-42b1-9da4-5ffceb85be4f.jpg

b_300_0_16777215_00_images_126f9178-fd3a-4206-b5cd-cc060b8272d5.jpgb_300_0_16777215_00_images_9aaa92b1-2017-43f5-b2d1-bc912302ff4a.jpg

b_300_0_16777215_00_images_b4e3ff5d-f878-4e24-bf5b-3a2ff416add2.jpg

b_300_0_16777215_00_images_0f1e4432-80d0-4649-a563-e64f8da7cfcb.jpg

b_300_0_16777215_00_images_632f3e0d-d791-4394-97f7-76b1e5003323.jpg

b_300_0_16777215_00_images_7b8d6194-9dde-43cb-a9fe-c2f0732754cb.jpg

b_300_0_16777215_00_images_19b219a8-e410-4e93-b171-e0c011a4db2c.jpgb_300_0_16777215_00_images_34acd9c2-a3ab-452a-909e-fa63790d44ac.jpg

b_300_0_16777215_00_images_70b602db-ca00-492f-9237-c5fb09cf9b21.jpg

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید