سازمان همیاری شهرداری ها به عنوان موسسات عمومی غیردولتی و وابسته به شهرداری ها شناخته و قلمداد می شوند/ انجام معامله شهرداری ها با این سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه کاملاً قانونی است.

12456.jpg

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید